Hiilipörssin ensimmäinen osakastapaaminen Riihimäellä

Elämä syntyy hiilestä ja hiili ympäröi meitä. Me syömme ja hengitämme hiiltä. Kuluttamamme energia ja hyödykkeet vapauttavat hiiltä. Viime aikoina olemme entistä konkreettisemmin tulleet tietoiseksi myös siitä, että hiili aiheuttaa uhkia elämää ylläpitäville mekanismeille planeetan laajuisena ilmiönä jos päästämme sen hallitsemattomasti ilmakehään. Ihmisen toiminta on järkyttänyt hiilen kiertokulun tasapainoa ja uuteen tasapainoon hakeutuminen on alkanut muuttaa ilmastoa haitallisella tavalla. IPCC:n vasta julkaistussa raportissa todetaan että ilmakehään vapautuvan hiilen määrää ilmakehässä pitää vähentää dramaattisesti, jotta vaikutukset säilyvät siedettävinä.

Kun hiilitaseesta puhutaan, Suomessa keskusteluun nousee väistämättä suot ja metsät. Kumpikin on Suomessa yleinen elementti, kumpikin on hiilen sitomisen kannalta paikallisesti sekä globaalisti merkittävässä roolissa ja molemmat ovat tärkeitä raaka-ainelähteitä. IPCC:n raportissa todetaan yksiselitteisesti, että mikäli Suomi haluaa uskottavasti olla mukana tavoittelemassa hiilineutraaliutta riittävän nopealla aikataululla, metsien ja soiden käyttöä ei voida jatkaa teollisuuden suunnittelemalla tavalla. Hakkuita ei voida lisätä vaan niitä pitää vähentää. Turvetta ei voida käyttää energiana suunnitellusti. Soiden ja metsien ojitus pitää lopettaa ja ojitettuja soita pitää palauttaa luonnontilaan. Suomella on kyseenalainen kunnia pitää hallussaan soiden ojitusennätystä, kolmasosa maailman ojitetuista soista sijaitsee Suomessa.

Koska valtiovallan päätöksenteko on hidasta ja mielipiteet asiasta ristiriitaisia, Luonnonsuojeluliiton ydinhenkilöt perustivat alkuvuonna 2018 Hiilipörssin, jonka ajatuksena on lähteä tekemään hiilensidontaa ja varastointia nopeasti edistäviä toimenpiteitä valtiovallan päätöksentekotahdista riippumatta. Pörssi on kompensaatiorahasto, johon yksityiset henkilöt voivat sijoittaa rahaa soiden ennallistamiseksi. Soiden ennallistaminen on todettu olevan nopein ja halvin tapa kääntää tämän hetkinen hiilen virtaussuunta ilmakehästä takaisin maaperään.

Osakastapaamisen yleisöä, etualalla Hiilipörssin toiminnanjohtaja Heikki Susiluoma

Hiilipörssi on toiminut puoli vuotta, ja nyt sijoituksia on tullut jo niin paljon, että ollaan päästy käytännön toimenpiteiden kanssa liikkeelle. Keski-Pohjanmaalla, Kuivaniemellä ja Puolangalla on puolen tusinaa edustavaa suota, joilla ennallistamistoimenpiteet on aloitettu. Kyse on jo sadoista hehtaareista. Hiilipörssi pyrkii käytännön rahasto- ja ennallistamistoiminnan lisäksi toimimaan yhteisönä, joka jakaa tietoa ja yhdistää hiiliasioiden kanssa painivia yksilöitä ja yhteisöjä. Tästä toiminnasta esimerkkinä järjestettiin Hiilipörssin ensimmäinen osakastapaaminen Riihimäellä marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina.

Riihimäen todettiin olevan optimaalinen järjestämispaikka logistisen sijaintinsa vuoksi. Rautatien ja valtateiden solmukohdassa paikkakunnan saavutettavuus julkisella liikenteellä on omaa luokkaansa hiilijalanjäljen minimoimiseksi. Lisäksi Riihimäki on vähän sivussa ruuhkaisimmasta pääkaupunkiseudusta ja tarjoaa rauhallisen ympäristön tämän tyyliselle tapaamiselle. Osakastapaamisen järjestelyihin saatiin apua paikalliselta luonnonsuojeluyhdistykseltä. Tilaisuuden tunnelmallisena näyttämönä toimi Punainen Talo sekä Pompoti.

Risto Sulkava, Hiilipörssin alullepanija ja Luonnonsuojeluliiton entinen puheenjohtaja

Tilaisuudessa kuultiin vankkoja perusteita hiilitalouden kestämättömyydestä ja ripeiden toimenpiteiden tarpeellisuudesta. Suomen luonnonsuojeluliiton entinen puheenjohtaja ja Hiilipörssin isä Risto Sulkava esitti laskelmansa suon merkityksestä hiilen sitojana ja varastoijana. Soiden ennallistaminen on ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa napata ilmaan karannut hiili ja varastoida se pysyvästi maaperään. Tämä ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan samaan aikaan on päästöjä vähennettävä merkittävästi. Hiilipörssin biologi Olli Turunen esitteli miten soiden ennallistaminen parantaa myös muulta osin suoympäristön tilaa, mm. kanalintujen paluun, vesistöjen puhdistumisen ja parantuneiden virkistysmahdollisuuksien myötä. Leo Stranius kertoi omakohtaisin esimerkein miten hiilijalanjälkeä voi tuntuvasti keventää yksityishenkilönä.

Harri Heinonen, Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja

Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys toi puheenjohtajansa Harri Heinosen toimesta esiin Riihimäen lähiympäristön soiden erityispiirteitä ja pyrkimyksiä niiden sekä arvokkaiden metsäkohteiden säästämiseksi. Riihimäen kaupungin hiilineutraliteettipyrkimyksiä laajalla skaalalla kävi esittelemässä kaupunkikehityslautakunnan jäsen, vihreiden valtuutettu Anni Antila. Illan aiheet nostattivat vakavaa keskustelua yleisön keskuudessa. Lievää kevennystä illan vakaviin aiheisiin saatiin Riihimäen nuorisoteatterin improvisaatioesityksestä.

Hiilipörssi on nopea ja tehokas tapa päästä liikkeelle matkalla kohti hiilineutraaliutta. Pörssin kotisivulla voi tutustua tarkemmin säätiön toimintamalliin sekä teorioihin toimenpiteiden taustalla. Kotisivulta löytyy myös kauppapaikka, jonka kautta voi käydä tekemässä sijoituksen soiden ennallistamiseen. Kauppapaikalla myös näkee mihin suohon oma sijoitus kohdistetaan. Jatkossa voi mahdollisesti päästä osallistumaan myös käytännön ennallistamistöihin maastossa.

Tutustu asiaan: hiiliporssi.fi

Subscribe / Share

Article by Harri

Authors bio is coming up shortly.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto