Tapahtumarikas luontovuosi 2017

Monimuotoista luontoa

Riihimäen luonnon kannalta tärkeitä ja pitkävaikutteisia asioita tapahtuu runsaasti vuoden 2017 aikana. Valtuusto vaihtuu, uusi yleiskaava valmistuu ja kaupungille laaditaan uutta strategiaa. Lisäksi maakuntatasolla ollaan valmistelemassa uutta maakuntakaavaa. Biotalous on tulossa valtionhallinnon toimesta yhdeksi kärkihankkeeksi hiilineutraaliutta tavoiteltaessa.

Tiukkojen taloudellisten aikojen jälkeen on riskinä, että tällaista suunnittelua leimaa yritys- ja talouselämän puolelta tulevat paineet. Houkutus on suuri uhrata luontoarvoja lyhytaikaisten taloudellisten hyötyjen saamiseksi. Kvartaalitalouden pyörteissä kannattaa kuitenkin pitää mittasuhteet mielessä, ja muistaa, että metsässä kvartaali on neljännesvuosisata. Lyhytnäköisistä päätöksistä saattaa seurata pitkävaikutteisia tai korvaamattomia vahinkoja lähiluonnolle, joka on merkittävä tekijä kaupungin viihtyisyyden ja terveellisyyden kannalta.

Kaupungin lähiluontoa voisi luonnehtia uusiutumattomaksi luonnonvaraksi. Jos sen osia pilataan, niiden merkitys häviää, ja käyttötarkoitus muuttuu helposti toiseksi. Jos esimerkiksi arvokas metsäalue hakataan, se on helppo mieltää rakennuskäyttöön sopivaksi, koska metsän uusiutumisvauhti on ihmisen käsityskyvylle liian hidas. Siksi jäljellä olevaa luontoa – taajamametsiä, puistoja, pienvesiä, ja varsinkin kaupunkialueen ainoaa vesistöä Vantaanjokea – pitäisi käsitellä erittäin varovaisesti, arvostaen niiden tarjoamia ilmaisia ekosysteemipalveluita.

Suomen 100-vuotis juhlavuosi on samalla Suomen luonnon satavuotisjuhla. Sen kunniaksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja tuodaan esiin paikallisluonnon helmiä. Tänä vuonna olisikin hyvä miettiä, miten pitkäaikaisissa strategioissa huomioidaan luonto. Luonnonvarojen tuhlaus ja luontoarvojen väheksyminen ovat vanhanaikaista ajatusmaailmaa. Koko ajan paljastuu uusia syitä säilyttää ja arvostaa alkuperäistä luontoa.

Käräjäkoski

Lohijoki

Suomalaiset ovat perinteisesti pitäneet itseään luonnonläheisenä kansana. Nyt olisi aika ymmärtää että se kaunis suomalainen luonto ja jyhkeät aarniometsät eivät ole jossain kaukaisessa, turvatussa erämaassa. Se Suomen Luonto alkaa heti siinä parkkipaikan reunassa ja sitä uhkaa monet vaaralliset, ’kehityksen’ nimissä suunnitellut hankkeet. Jokaisen suomalaisen olisi nyt hyvä aika osoittaa rakkautensa luontoon, ja aloittaa huolehtimalla siitä omasta lähimetsästä. Näin ehkä oikeat talvetkin taas palaavat.

Harri Heinonen

Puheenjohtaja

Subscribe / Share

Article by Harri

Authors bio is coming up shortly.

Yksi kommentti

  1. Sakari Savolainen sanoo:

    Hyvää herättelyä tärkeiden valilntojen puolesta ihan jokaisen arjessa. Jo tuhottu ympäristö voi osittain jopa palautua, jos huolehdimme siitä ja annamme sille mahdollisuuden. Pienetkin arkipäivän valinnat vievät oikeaan suuntaan.

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto