Muistutus maakuntakaavasta

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, object given in /home/np53546/domains/rsly.net/public_html/wordpress/wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/includes.php on line 395

Luonnonsuojeluyhdistys teki muistutuksen maakuntakaavaehdotuksesta Maakuntakaava 2040:

Tietarve Launonen – Herajoki, eteläinen kehätie: Uuden tiestön tarve harkittava, onko järkevää luoda uutta ylläpitokuormaa. Vanhoista väyläinvestoinneista mieluummin tehoja irti; sisempää kehää ja kokoojaväyliä käyttäen selvitään arvioidusta kohtuullisesta liikenteen volyymilisäyksestä.
Moottoritien länsipuolinen asuinaluevaraus (Riutta/Kalmu): ei satelliitteja kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Keskitetään infrastruktuurin ääreen taajama-alueelle ja radan varteen, sijoittelulla saavutettavuutta paremmaksi ja hiilijalanjälkeä pienemmäksi. Megatrendinä on siirtyminen pois haja-alueilta kaupunkirakenteen ääreen tiiviimpään asumismuotoon, joka tulisi huomioida.
Suojelualueet yleiskaavan mukaisiksi: Paarijoki ja Hatlammi ainakin puuttuvat.
Ekologiset käytävät pohjoiseen ja etelään vähintään yleiskaavan mukaisiksi, moottoritien ylitys/alitus käytäviä vahvoiksi suosituksiksi.
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta

Harri Heinonen
Puheenjohtaja


Arkiston vastaavat:

Muistutus yleiskaavasta,
Muistutus Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta,
Muistutus/mielipide Ympäristölupahakemuksesta, Hakija Ekokem Oy,
Valitus Länsitien puistoalueen asemakaavan muutosta koskevaa päätöstä koskien

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto

Viimeisimmät kommentit