Muistutus maakuntakaavasta

Luonnonsuojeluyhdistys teki muistutuksen maakuntakaavaehdotuksesta Maakuntakaava 2040:

Tietarve Launonen – Herajoki, eteläinen kehätie: Uuden tiestön tarve harkittava, onko järkevää luoda uutta ylläpitokuormaa. Vanhoista väyläinvestoinneista mieluummin tehoja irti; sisempää kehää ja kokoojaväyliä käyttäen selvitään arvioidusta kohtuullisesta liikenteen volyymilisäyksestä.
Moottoritien länsipuolinen asuinaluevaraus (Riutta/Kalmu): ei satelliitteja kaupunkirakenteen ulkopuolelle. Keskitetään infrastruktuurin ääreen taajama-alueelle ja radan varteen, sijoittelulla saavutettavuutta paremmaksi ja hiilijalanjälkeä pienemmäksi. Megatrendinä on siirtyminen pois haja-alueilta kaupunkirakenteen ääreen tiiviimpään asumismuotoon, joka tulisi huomioida.
Suojelualueet yleiskaavan mukaisiksi: Paarijoki ja Hatlammi ainakin puuttuvat.
Ekologiset käytävät pohjoiseen ja etelään vähintään yleiskaavan mukaisiksi, moottoritien ylitys/alitus käytäviä vahvoiksi suosituksiksi.
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta

Harri Heinonen
Puheenjohtaja

Subscribe / Share

Article by Harri

Authors bio is coming up shortly.

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto