METSO-seminaari 16.11.2016 Helsingin Säätytalolla

METSO-seminaari

Säätytalolle kokoontui yli sata METSO-ohjelmasta kiinnostunutta. Kuva: Sakari Savolainen.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma. Tavoitteena on toisaalta pysäyttää monimuotoisuuden taantuminen ja toisaalta vakiinnuttaa suotuisa monimuotoisuuskehitys. Ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Metsänomistajana voit suojella metsääsi pysyvästi tai määräaikaisesti. Suojelu voi tapahtua myös luonnonhoitotöinä.  Suojelu on täysin vapaaehtoista ja valtio maksaa suojelusta korvausta. Mikäli sinulla on metsää, voit hakkuun sijaan hakea suojelua. Ota tällöin yhteyttä ELY-keskukseen (ELY-keskus tai puhelin  0295 020 900) tai Metsä-keskukseen (Metsäkeskus tai puhelin 029 432 409). Lisätietoa saat Internetistä, osoitteesta Metsonpolku. Myös kirjastojen tarjontaa kannattaa hyödyntää.

Yhteistyötahot METSO-ohjelmassa ovat Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus. Ohjelmalla suojellaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia ja erityisen arvokkaita. Metsäisiä elinympäristötyyppejä on noin kymmenen erilaista. METSO-alueilla on myös retkeilymahdollisuuksia.

Päivän antina alkusanojen jälkeen kuulimme ja näimme kymmenen luentoa METSO-ohjelmaan liittyen. Hyviä tuloksia on nähtävillä pitkäjänteisen työn tuloksina. Rahoitus- ja muista vaikeuksista huolimatta ohjelma jatkuu edelleen. Saimme laajan katsauksen tutkimuksesta ja muusta työstä, jota on tehty vuodesta 2002 alkaen ja tähän mennessä metsiä on suojeltu lähes 60 000 hehtaaria. Voimistunut biotalous on lisännyt monimuotoisuuden tuhoutumista ja runsaasti eliölajeja on joutunut uhanalaisiksi. Muun muassa METSO:n kautta tapahtuva elinympäristöjen ja lajien suojelu pyrkii osaltaan turvaamaan monimuotoisuuden säilymistä suomalaisessa luonnossa.

Asiaan liittyvästä käsitteistöstä voisi mainita seuraavat: pirstoutuneisuus, kytkeytyvyys, ekokäytävä, monimuotoisuus ja elinympäristö. Pirstoutuneisuudesta puhutaan mm. suojelualueiden tai muiden luontoalueiden kohdalla silloin, kun alueet ovat kaukana toisistaan ja eläinten ja kasvien siirtyminen alueelta toiselle on vaikeaa tai mahdotonta suuren etäisyyden takia. Kytkeytyvyys on pirstoutuneisuuden vastakohta ja ekokäytävät ovat väyliä alueiden välillä. Maankäytön suunnittelussa ekokäytäviä suunnitellaan suojelualueiden välille helpottamaan eliöiden siirtymistä alueiden välillä. Monimuotoisuus tarkoittaa lajien rikkautta luonnossa ja monimuotoisuus on hyvä mittari ympäristömme hyvinvoinnista tai huonosta tilasta. Lajien sijaan on järkevää hoitaa elinympäristöjä laajasti, jolloin myös lajien säilyminen on turvattu.

Sakari Savolainen
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen (RSLY) varapuheenjohtaja

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Yksi kommentti

  1. Cristian Laevuo sanoo:

    Tämä oli hyvä tilaisuus. Paljon uuttakin asiaa pienessä ajassa luonnon monimuotoisuudesta sekä maanomistajien suhtautumisesta luonnonsuojeluun. Oli kiva osallistua.

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto