Luonto jää Riihimäellä toiseksi

Riihimäen hallinnossa on otettu selvästi kova linja talouden ja luonnon, noiden kahden eko-alkuisen toimialan välisessä tasapainottelussa. Kaupungin heikkoon tilanteeseen ajautunutta taloutta on helppo käyttää keppihevosena lyhytnäköiseen, luonnonvaroja tuhlaavaan päätöksentekoon. Riihimäen ainoita luonnonvaroja ovat vedenjakaja-alueen metsät ja puistot, joiden arvo korostuu vesistöjen puuttuessa paikkakunnalta.

Ihmisen mittakaavassa kaupunkimetsät voidaan laskea uusiutumattomiksi luonnonvaroiksi. Kun puistoalue tai metsikkö otetaan muuhun käyttöön, muutos on pysyvä. Kun kaupunkimetsä hakataan, sen arvo luontokohteena vähenee ihmisten silmissä, ja kynnys ottaa turmeltu alue muuhun käyttöön alenee.

Metsät, puistot ja niiden tuottamat ekosysteemipalvelut ovat elintärkeitä niistä suoraan riippuvaisille kaupunkimme asukkaille, kuten linnuille, muille eläimille, kasveille sekä myös kaupunkilaisille, varsinkin lapsille. Kaupungin lähiluonnon merkityksestä viihtyvyyteen ja terveellisyyteen on olemassa sekä kotimaista että ulkomaista tutkimusta, joita mm. Tampereen yliopiston professori Kalevi Korpela on käynyt luonnonsuojeluyhdistyksen tilaisuuksissa esittelemässä. Vihreä ympäristö korvaa lääkkeiden ja hoitojen vaikutusta edullisesti, ja ennaltaehkäisee nyky-yhteiskunnan aiheuttamia stressivaikutuksia. Jos näiden arvo halutaan huomioida esim terveydenhuollon kokonaiskustannuksissa, puistojen kaavoitukseen ja metsien hakkuisiin ei ehkä lähdettäisi niin kevyesti kuin nykyisin näytetään tekevän.

Hyvän hallintamallin mukainen päätöksenteko ei näytä olevan kovin suuressa arvossa, kun asiantuntijoiden toimesta lautakunnissa valmistellut päätökset jyrätään kaupunginhallituksessa. Tästä esimerkkinä Pohjois-Riihimäellä kaavoitettiin yksityisen alueella sijaitseva puistoalue asuinkäyttöön kaikkien kaupungin periaatteiden vastaisesti. Teknisessä lautakunnassa valmisteltu ja perusteltu päätös säilyttää puistoalue ohitettiin kaupunginhallituksessa viiden maallikon asiantuntemuksella, ilman valitusoikeutta. Ilmeisesti tässä samalla testataan, onko tällaisella hyvien tapojen vastaisella päätöksenteolla mitään seurauksia, ja seuraako sitä kukaan. Uusi kaava katkaisee etelä-pohjoissuuntaisen viherväylän, joka olisi voitu välttää yhden tontin kaavoittamatta jättämisellä.

Vastaavanlaisia kovia päätöksiä tehdään ilman kritiikkiä myös kaupungin metsänhoidossa. Jossain on keksitty, että kaupungin metsäomaisuus pitää realisoida välittömästi, tekemättä maisemalle, virkistykseen, terveyteen ja viihtyvyyteen liittyviä vaikutusarviointeja (MRL 128§) ja piittaamatta olemassa olevasta metsänhoitosuunnitelmasta. Edellä mainitut asiat ovat myös joskus mainittu kaupungin päätöksenteon periaatteina, nykytilanteessa ne on nähtävästi voitu ohittaa. Mikään taloudenpito ei kestä periaatetta, jossa eväät syödään matkan ensimmäisellä etapilla ja sen jälkeen aletaan kärttää muiden eväitä.

Nyt vahinkoja on jo tapahtunut, mutta vastaisen varalle haluaisimme herättää kaupungin asukkaat ja päättäjät käyttämään päätöksenteon periaatteina pitkäjänteisyyttä, kohtuullisuutta ja tasapuolisuutta. Edellä mainitut periaatteet saattavat vaatia vähän älyllistä pinnistelyä, mutta sen takiahan luottamushenkilötkin kaiketi on tehtäviinsä valittu, että heiltä näitä ominaisuuksia on kuviteltu löytyvän. Jos näin ei ole, vastuu pehmeiden arvojen ja pitkäjänteisen kehityksen vaalimisesta jää kolmannen sektorin toimijoille kuten luonnonsuojeluyhdistyksille. Tosin niidenkin vaikutusmahdollisuuksia on pyritty vähentämään kaupunkimme päätöksenteossa puuttumalla valitus- ja lausuntaoikeuteen.

Subscribe / Share

Article by Harri

Authors bio is coming up shortly.

2 Kommenttia

  1. MarjaLukkaroinen sanoo:

    Harrin hyvä kirjoitus olisi hyvä julkaista Aamupostissa . Suosittelen ensi vuoden alkua. Silloin valtuusto tekee Riihimäelle kaupunki strategiaa. aloittaasitä tosin jo huomenna 12.12.2016

  2. Kalle jokinen sanoo:

    Toivottavasti yhdistys valittaa Huhtimonmän kaavasta. Paukkupatruunamelua ei ole huomioitu ja yhdistyksen muistutukseen annettiin vähättelevä vastaus

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto