Torstaikävely Käräjäkoskella 18.8. klo 18.00 alkaen

Vantaanjoki

Vantaanjoki oli ilmeisesti alkanut muodostua viimeisen jääkauden jälkeen siten, että jo noin 10 000 vuotta sitten nykyisen Silmäkenevan paikalla oli Silmäkejärvi nykyisestä Riihimäen keskustasta etelään ja joen latvus saattoi siis jo olla olemassa ja laskea Silmäkejärveen. Noihin aikoihin on ollut myös kivikautista asutusta alueella, kuten kaivauksissa on todettu.

Nykyinen Vantaanjoki on 101 km pitkä ja sen valuma-alueella (lähes 1700 km2) elää yli miljoona ihmistä. Joki sijaitsee kuuden kunnan alueella (Hausjärvi, Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vantaa, Helsinki) ja alkunsa joki saa Hausjärven puolelta Erkylänjärven alueelta. Pudotusta alkulähteiltä Suomenlahteen, Helsingin Vanhankaupunginlahdelle tulee noin 110 m. Ensimmäinen tunnettu maininta Vantaanjoesta historiallisissa dokumenteissa on vuodelta 1351.

Vantaa on lohijoki, on ehkä aina ollut, vaikkakin se on takavuosina ollut surkeassa kunnossa. Suojelutoimet ovat sittemmin parantaneet joen tilaa. Muun muassa 2014 valmistunut Riihimäen kaupungin vedenpuhdistamon laajennus oli hyvä edistysaskel. Suojelutyötä tarvitaan silti paljon lisää, jotta jokemme tila edelleen paranisi.

Luonnon ihmiselle hyvää tekevä vaikutus on ilmeistä ja yhteinen jokemme on osa lähiluontoamme, josta voimme ammentaa voimia arkeemme. Joen läheisyydessä on lehtoisuutta savisessa ympäristössä, rehevyyttä, jossa on runsaasti lehtipuita, myös jonkin verran jaloja lehtipuita ja muita lehtoisen vaikutuksen kasvilajeja. Tämän voi todeta mm. Riihimäen Käräjäkosken luontopolulla. Myös pitkän kulttuurivaikutuksen jälkiä on paljon, vanhat asuinpaikat, saven otto, ruoppaus, uomien muuntelu jne. näkyvät joessa ja sen ympäristössä.

Torstaina 18.8. kello 18.00 alkaa perinteinen torstaikävely Käräjäkosken sillalta. Järjestäjinä ovat Samuli Parosen seura ja Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys. Teemana luonto, Vantaanjoki ja Samuli Parosen seuran anti. Tervetuloa luontopolulle!

Käräjäkoskelle pääsee kääntymällä Erkyläntieltä Käräjäkoskentielle, jota suoraan kulkemalla saapuu sillalle, jonka vierestä luontopolku alkaa.

Sakari Savolainen, RSLY:n varapuheenjohtaja

Lähteitä

http://www.vantaanjoki.com/
http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/21/
http://kalastus.com/artikkelit/aamuvirkkuna-vantaanjoella
http://www.vhvsy.fi/content/fi/1007/1047/Vantaanjoen%20historiaa.html

Jäteveden käsittely


http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/vesistoekartat

Arkeologinen toiminta


http://www.mikroliitti.fi/riihimak/resitt.htm
http://luma.fi/biopop/3822/

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , , Read 170 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto