Tutkintapyyntö poliisille Kokon hakkuista

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys on jättänyt poliisille tutkintapyynnön maisematyöluvan laiminlyömisestä ja uhanalaisten lajien kasvuympäristön tuhoamisesta Riihimäen Kokon alueen metsätöissä syksyllä 2015.

Maisematyöluvasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 128 pykälässä ). Sen mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

Kyseinen alue on asemakaavassa merkitty VL- eli lähivirkistysalueeksi, ja se on myös ollut merkitty Riihimäen kaupungin lumos- eli luonnon monimuotoisuus-kohteeksi luontoarvojensa takia.  Martti Rajamäen tekemässä kääpä-kartoituksessa alueelta löytyi mm. alueellisesti uhanlaista harjasorakasta ja yli 30 kääpälajia.

Paikallisen asukkaan ottama kuva metsätöiden jäljistä:

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto