Tutkintapyyntö poliisille Kokon hakkuista

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys on jättänyt poliisille tutkintapyynnön maisematyöluvan laiminlyömisestä ja uhanalaisten lajien kasvuympäristön tuhoamisesta Riihimäen Kokon alueen metsätöissä syksyllä 2015.

Maisematyöluvasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 128 pykälässä ). Sen mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

Kyseinen alue on asemakaavassa merkitty VL- eli lähivirkistysalueeksi, ja se on myös ollut merkitty Riihimäen kaupungin lumos- eli luonnon monimuotoisuus-kohteeksi luontoarvojensa takia.  Martti Rajamäen tekemässä kääpä-kartoituksessa alueelta löytyi mm. alueellisesti uhanlaista harjasorakasta ja yli 30 kääpälajia.

Paikallisen asukkaan ottama kuva metsätöiden jäljistä:


Arkiston vastaavat:

Kuntalaisaloite Kokon puiston luonnonsuojelualueen muodostamiseksi,
Mielipide Riihimäen viheralueohjelmasta 2015-2035,
Muistutus Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta,
Valitus Länsitien puistoalueen asemakaavan muutosta koskevaa päätöstä koskien

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto