Maailman ympäristöpäivän tapahtuma 5.6.2015 Riihimäen kierrätyskeskuksessa

Riihimäen ympäristöpalkinto Sammalistonsuon lintukosteikolle, havaintokummulle ja kunniamaininta vihertontin hoitamisesta päiväkodin luontokohteeksi

Maailman ympäristöpäivänä 5.6. Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys haluaa kannusta niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityisiä henkilöitäkin talkoisiin lähiympäristön ja luonnon hyväksi.

Luonnonsuojeluyhdistys päätti 40-vuotisjuhlavuonnaan ottaa uudelleen käyttöön ympäristöpalkinnon, joka on edellisen kerran myönnetty vuonna 2009.

Vuonna 2015 ympäristöpalkinnon on ansainnut Kekkilä Oy, joka on rakentanut syksyn ja talven aikana Sammalistonsuon käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelleen lintukosteikon sekä oivallisen lintujen havainnointipaikan.

Hankkeen suunnittelu on lisäksi tehty hyvässä yhteistyössä Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen, Metsästäjäliiton, paikallisen metsästysyhdistyksen Tapion kävijöiden ja Riihimäen kaupungin kanssa. Luonnonsuojeluyhdistys on ollut myös kutsuttuna yhteistyöryhmän kokouksiin. Riihimäellä tehtiin lisäksi valtuustoaloite esteettömästä lintutornista alueelle, ja se sai myönteisen päätöksen.

Tänä keväänä Kekkilän tavoitteena oli saada lintukosteikko ja lintutorni parkkipaikkoineen valmiiksi. Hanke oli mittava. Vasta viime metreillä se törmäsi yllättävään esteeseen kuten Miinan Monttu. Ely-keskus ei antanutkaan lupaa kohentaa liittymää 54-tieltä suunnitellulle lintutornille.

Yhtiö keksi paikata puutteen nelimetrisellä kummulla, joka päällystettiin hakkeella ja päälle pystytettiin puupenkit ja pöytä. Lintuharrastajat ovat todenneet kummun mukavaksi ja toimivaksi lintujen tarkkailuun kaiken ikäisille.  Kummulle sopii hyvin myös oppilasryhmä.

Riihimäen viheralueohjelman luonnoksessa Sammalistonsuo on  nostettu tärkeiden ulkoilun ydinalueiden joukkoon.  Siitä kiitokset kaupungin työryhmälle.

Maanomistaja Kekkilä Oy sai mallikkaasti kaivuutyöt tehdyksi  ennen lintujen pesimäkauden alkamista. Riihimäellä tänä keväänä levähtäneet valtaisat arktiset hanhimassat, joutsenet  ja kahlaajajoukot ovat saaneet nauttia  entistä laajemmasta kosteikosta, josta löytyy nyt myös  uusia pesimäsaarekkeita, telkänpönttöjä ja uudenlaisia sorsien tekopesiä. Niiden pesintätulosta on kiinnostava verrata aikanaan tuoreeseen Riihimäen linnustoselvitykseen.

Kohteen toivoisi löytyvän myös koordinaatteineen Riihimäen kaupungin sivuilta. Alueelle on tärkeää suunnitella aikanaan hyvät liikenneyhteydet ja opasteet. Alkuvaiheessa opastus voisi koskea pyöräilijöitä.

Kunniakirjalla ja linnunpöntöllä yhdistys palkitsee riihimäkeläisen 70-vuotiaan aktiivikansalaisen Kalervo Kalle Nissilän, joka on hoitanut oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti päiväkodin läheistä tyhjää vihertonttia vuodesta 2012 alkaen. Tontista on muodostunut kukkaniitty, josta on tullut läheisen Uunilinnun päiväkodin lapsille tärkeä  luontoretki- ja hiihtopaikka. Tänä keväänä päiväkoti vietti tontilla Omenankukkajuhlaa.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen ympäristöpalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 Earth Hour -tapahtumassa. Yhdistys palkitsi Mommilanjärven soutelut pitkäjänteisestä työstä Mommilanjärven kunnostamiseksi. Kunniakirja myönnettiin riihimäkeläiselle perhepäivähoitaja Pirkko Miettiselle esimerkillisestä yksittäisestä ympäristöteosta. Miettinen siivosi Korttionmäen uuden asuinalueen lähimetsän hoitolapsien iloksi.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys on Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys. Yhdistyksessä on jäseniä yhtenensä 171 Riihimäeltä ja Hausjärveltä. Vuonna 2015 yhdistys täyttää 40 vuotta.

Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen laatima Riihimäen linnustoselvitys 2013-2014 –loppuraportti löytyy tästä:

http://www.riihimaki.fi/wp-content/uploads/sites/3/2015/02/Riihim%C3%A4ki-linnusto-loppuraportti-JULKINEN_PIENENNETTY-2013-14-150107.pdf

Sammalistonsuon lintuhavaintokumpu (Kuva: Sakari Savolainen)

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , Read 170 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto