Uramon koulun lähimetsää ei saa tuhota rakentamisella

Riihimäellä on noussut esiin rakennushanke, jossa tuhoutuisi käytännössä asukkaiden , läheisen päiväkodin ja koululaisten käyttämä Uramon metsä. Kontiontien ja Uramontien kulman rakentaminen sulkisi virkistyskäytön. Asukkaille jäisi enää kallionlaki,  jolla ei kovassa kulutuksessa enää juuri mikään kasvaisi. Nykyisellään  jo kukkataloa vastapäätä oleva metsä on tiiviissä ulkoilukäytössä. Siitä kertoo maaston kuluminen ja monet polut.  Kulkua tulisi  jo nyt ohjata jättämällä luontoon lahopuita istuinpaikaksi.

Kyseessä on sama metsä, jota luonnonsuojeluyhdistys ja asukkaat puolustivat näyttävästi 1997. Tuolloin kalliolla pidettiin Hyde Park- tilaisuus metsän puolesta. Kalliolle kiipesi suuri yleisöjoukko toteamaan, kuinka upea jääkauden muovaama kallio metsärinteineen on virkistysmetsänä. Metsän puolesta kerättiin myös nimiä ja vetoomus päättäjille. Rakentaminen siirtyi, ja lopulta rakennettiin, mutta vain yhteen reunaan siten että metsä jäi mahdollisimman yhtenäiseksi.

On harmillista, että rakennushanke tuodaan esiin samalla, kun kaupungin viheralueohjelmaa vasta laaditaan. Uramon metsä on siinä monen asukkaan virkistysalueeksi merkitsemä virkistysmetsä ja opetuskohde.

Kaupungin lähimetsät ovat jo käyneet vähiin.  Kalmun rakentaminen heikentää kaupunkiluonnon tilaa entisestään. Uramon metsän rakentaminen olisi kaupunkilaisten viihtyvyyden turmelemista ja vastoin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.  Kaupunkiluonnolla on myös mielenterveyttä lisäävä vaikutus sekä lasten liikuntapaikkana  fyysistä kuntoa ja luontaista vastustuskykyä lisäävä vaikutus. Uramon metsää ei voi korvata. Sen sijaan vuokrataloyhtiöllä on useita muita paikkavaihtoehtoja

Tarja Heikkonen, puheenjohtaja
Petri Mäkelä, varapuheenjohtaja

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto