Huhtimon alue on monien arvokkaiden kääväkkäiden koti


Tikankääpä kasvaa yleensä pakurin lahottamassa puussa. Kuva: Martti Rajamäki

Pari viikkoa sitten huomasin Riihimäellä sijaitsevan Huhtimon-Kokon alueen luontoarvojen olevan Riihimäen mittakaavassa huikeat. Erityisesti alueella sijaitsevien lampien läheisyydessä sijaitsee suojelemisen arvoista luontoa, mistä esimerkiksi alueelta löytyneet monet käävät ovat selkeä osoitus. Paikan tekee erityisen arvokkaaksi jossain kunnossa olevat lähteet ja niiden myötä syntynyt ryteikkö, jossa kasvaa etupäässä pajuja ja leppiä, sekä lammenrantametsän poikkeuksellisen monet lahot raidat sekä muut lehtipuut.

Olen tutkinut alueen kääväkkäitä kymmenisen tuntia, mutta siltikään en ole ehtinyt käydä paikkaa aivan läpi. Tähän mennessä kuitenkin olen havainnut alueella jo todennäköisesti 26 eri kääpälajia sekä ehdottomana huippuna muihin kääväkkäisiin kuuluvan uhanalaisen harjasorakkaan (Gloiodon strigosus). Alueella elää ainakin seitsemän lehtipuita käyttävää indikaattorikääväkästä, joista siis harjasorakas on alueellisesti uhanalainen (RT). Metsässä ei ole juurikaan lahoja havupuita, minkä vuoksi niillä kasvavia lajeja ei juurikaan tapaa. Alueen hienompia kääpälajeja ovat mm. okrakääpä (Hapalopilus rutilans), tikankääpä (Gloeoporus dichrous), mahdollinen hartsikääpä (Ceriporiopsis pseudogilvescens), maitohampikka (Irpec lacteus) sekä savukääpä (Bjerkandera fumosa).

Huhtimon kaltaiset ryteiköt ovat siis todella merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta valitettavan usein ne nähdään hankalakulkuisina ja pelottavina seutuina.


Harjasorakas on alueellisesti uhanalainen laji (RT). Kuva: Martti Rajamäki


Lampien reunaryteiköt ovat tärkeitä elinympäristöjä. Kuva: Martti Rajamäki

Subscribe / Share

Article by Martti

Authors bio is coming up shortly.
Martti tagged this post with: , , , , , , Read 27 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto