KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 31.10.2013

Jauhovinokas (Ossicaulis lignatilis) kasvaa vanhoissa metsissä. Kuva: Martti Rajamäki

Tervetuloa Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen Mäkikuja 15:een torstaina 31.10. kello 18.00 alkaen! Kokouksessa käydään läpi sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos.  Ennen varsinaista kokousasiaa päästään nauttimaan kahdesta valokuvaesityksestä. Sakari Savolainen johdattaa katsojat ensin Pohjois-Lapin Kalottireitin huikeisiin maisemiin, minkä jälkeen Martti Rajamäki kertoo Hämeen harvinaisista ja uhanalaisista sienistä. Kokouksessa kahvitarjoilu!

Syyskokouksen asialista:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

2) Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

3) Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet.

4) Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.

5) Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet.

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

– katso hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014

7) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle.

8) Päätetään lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan ja tavasta (sääntöjen puitteissa), jolla kokouksiin kutsutaan.

9) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat: Sääntömuutos, jossa kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta muutetaan yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinnaksi. Lisäksi yhdistyksen toimintamuotoihin lisättiin kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja vaaliminen. Uudenmaan ympäristönsuojelipiiri r.y. korjattiin Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan Piiriksi.

Hallituksen esittämät sääntömuutokset:

Pykälä: 1 § Nimi ja kotipaikka

Muutetaan lause:

”Yhdistys liittyy Suomen luonnonsuojeluliittoon sen Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y. –nimisen piirijärjestön kautta.”

muotoon:

”Yhdistys liittyy Suomen luonnonsuojeluliittoon sen Uudenmaan piirin kautta.”

Pykälä: 2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Lisätään listaan toimintamuodoista:

”- antaa lausuntoja rakennus- ja kulttuuriperintöön vaikuttavissa hankkeissa.”

Pykälä: 6 § Yhdistyksen hallitus

Poistetaan lause:

”Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle vuodeksi kerrallaan 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa.”

Pykälä: 9 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Muutetaan kevätkokouksessa käsiteltävissä asioissa kohta 3:

”3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.”

muotoon:

”3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.”

Muutetaan syyskokouksessa käsiteltävissä asioissa kohta 5:

”5) Valitaan tilintarkastajat ja heille varamiehet.”

muotoon:

” 5) Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.”

Katso nykyiset säännöt.


Arkiston vastaavat:

Rekelle Paalijärvelle 30.5.2013,
Kunnallisvaltuustoissa tehdään myös ympäristöpolitiikkaa,
Eu:n vesipuitedirektiivin vaatimus edellyttää vesien seurantaohjelmaa,
Uhanalaisten taimenien kutu ulottuu jo Vantaanjoen latvavesille

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto

Viimeisimmät kommentit