Lausunto lintutornin rakentamisesta Riihimäelle

Elina Mäenpää
ympäristöjohtaja
Riihimäen kaupunki
PL 125, 11101 Riihimäki

LAUSUNTO LINTUTORNIN RAKENTAMISESTA RIIHIMÄELLE

Kanta-Hämeen lintutieteelliseltä yhdistykseltä (KHLY) ja Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistykseltä on pyydetty lausuntoa koskien mahdollisen lintutornin rakentamista ja sijoittamista Riihimäen alueelle. Mielestämme suurin hyöty ja ilo lintutornista saataisiin mikäli se sijoitettaisiin Sammalistonsuon alueelle. Erityisesti keväisin ja syksyisin alueella levähtää tuhansia lintuja, tehden siitä yhden koko Kanta-Hämeen mielenkiintoisimmista lintupaikoista. Alue on aktiivilintuharrastajien säännöllinen retkeilykohde, mutta se on suuremmalle yleisölle ehkä huonosti saavutettavissa. Alue on tuotantokäytössä eivätkä kaikki uskalla/osaa liikkua alueella selkeiden kulkuohjeiden puuttuessa. Uusi lintutorni opasteineen ja parkkipaikkoineen toisi selkeän parannuksen näihin puutteisiin ja helpottaisi kaikkien riihimäkeläisten retkeilyä alueella.

Paras paikka tornille mielestämme olisi Sammalistonsuon luoteisosassa Siirtolan suunnassa. Tornin paikkaan vaikuttaa myös mahdollisen Kekkilän kosteikon perustaminen. Mikäli suunniteltu kosteikko valmistuu, kannattaa torni ehdottomasti rakentaa kosteikon reunalle. Tällä hetkellä Sammalistonsuo aikalailla tyhjenee linnuista kesäksi turpeennostoalueen kuivuessa ja avovesien haihtuessa. Suunniteltu kosteikko pidättäisi kosteutta pitkin kesää muuta aluetta paremmin ja houkuttelisi samalla lintuja ruokailemaan, lepäilemään ja pesimään. Kosteikon reunassa lintutornista olisi näin iloa vähintään koko lumettoman ajan vuodesta.

Tornin koosta todettakoon, että johtuen suoalueen alavuudesta ei tornin tarvitsisi välttämättä olla kovinkaan korkea (lattiataso kahden – neljän metrin korkeudella) kuitenkin niin, että muuta maata alempana oleville turpeennostoaltaille on riittävä näkyvyys. Toisaalta muutontarkkailun kannalta korkeampi torni (esim 8-10 m) avaisi paremman näkymän suoaluetta ympäröivän metsän yli horisonttiin. Tornin lattiapinta-alan tulisi olla riittävä (vähintään n. 4m x 5m ). Tällöin torniin mahtuu riittävä määrä harrastajia kaukoputkineen ja myös esim. pieni koululuokka mahtuisi kerralla torniin.

Sammalistonsuon laajuuden huomioiden mahtuisi alueelle hyvin kaksikin tornia. Toinen em. mukaisesti suon luoteiskulmaan ja toinen suon itäreunalle. Tällöin toinen torneista voisi olla korkeampi myös muutontarkkailuun hyvin soveltuva ja toinen torni matalampi, pinta-alaltaan suurempi tarkkailulava, jolle esim. koululuokkia olisi helppo tuoda.

Yhdistyksemme suhtautuvat luonnollisesti erittäin myönteisesti lintutornialoitteeseen ja mielellään edesauttavat hankkeen toteutumista omien resurssiensa asettamissa rajoissa. KHLY toivoo, että yhdistyksen edustaja voisi osallistua mahdollisen tornin suunnittelutyöhön.

Kunnioittavasti

Juhani Kairamo
puheenjohtaja
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

Petri Mäkelä
puheenjohtaja
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Lataa lausunto pdf-muodossa.

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , , Read 167 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto