Riihimäen kaupungin postimerkkikaavoitus kaventaa lähivirkistysalueita

Julkilausuma/Mielipide Riihimäen tekniselle virastolle 24.1.2013

Räätykänmäen kaavasuunnitelma on viemässä asukkaiden ja päiväkodin lähimetsän.

Kaupungin yleiskaava on vanhentunut. Kaupunginhallitus on antanut tehtäväksi ajantasaistaa se. Kuitenkin jatkuvasti kaavoitusosasto tekee ”postimerkkikaavoja” muuttaen vanhaa kaavaa ilman kokonaissuunnitelmaa. Riihimäki on ollut vihreä pikkukaupunki, jossa luonto on ollut lähellä. Ihmiset ovat kokeneet sen viihtyisyytenä. Kuinka on tulevaisuudessa, kun kaavoituksella jatkuvasti nirhataan puistoja, ulkoilu- ja virkistysalueita? Niitä muutetaan kaavoituksella milloin varastoalueeksi (Kumela) milloin asutukselle tai jopa teolliselle toiminnalle. Parin viime vuoden aikana on kaavoitettu Länsitien puistoalue, Hirsimäen puisto- ja ulkoilualue Lasilantiellä, Uramonmäki, Piikinmäki, Korttionmäki ja nyt on vuorossa Räätykänmäki. (Räätykänmäki 1 ja Räätykänmäki 2 asemakaavan muutos)

Koppelintien varteen kaupunki hakee kaavamuutosta, jossa tien varren rakentamaton metsäalue muutettaisiin omakoti- ja rivitalotonteiksi. Alue on ollut vanhassa kaavassa asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta, nykykaavassa lähivirkistysaluetta, ja sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella.

Metsä on seudun asukkaiden ja luontopainotteisen Päiväkoti Satumaan lähivirkistysaluetta, jossa kulkee polkuja. Räätykänmäen rinteessä on vanha hiekkakuoppa. Se on toiminut lasten ja nuorten mäenlaskupaikkana vuosikymmenet. Se ja lähimetsä ovat palvelleet Räätykänmäen ja Vasikkahaan nuorisoa ulkoilu-, liikunta- ja seikkailualueena. On sinne tultu kauempaakin. Nyt suunnitellulla kaavoituksella nämä mahdollisuudet tuhotaan. Alueella on puistometsänhoidosta huolimatta monipuolista taajamametsää ja hiekkamontun ansiosta myös paahderinnekasvillisuutta kuten silmälläpidettävää kissankäpälää.

Kaupungin viheralueet ovat arkiluontoa, josta asukkaat nauttivat päivittäin. Luonnon merkitys keskeisenä kaupunkiympäristön laatutekijänä on tullut esille useissa tutkimuksissa. Luontoalueiden pirstaloiminen lisää kulumista ja heikentää lähiympäristön laatua. Luonnonsuojeluyhdistyksen tekemässä koulumetsä- ja päiväkotien lähimetsäkyselyssä (2012) toivottiin Riihimäellä erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisten metsien säilymistä. Paras työkalu siihen on kaavoitus tai alueiden turvaaminen muutoin metsien hoitosuunnitelmissa.

Riihimäen valtuusto on hyväksynyt kaupungin tunnukseksi ”Riihimäki on hyvä paikka asua ja elää”. Sen tulisi toteutua myös lasten ja varttuvan nuorison kohdalla. Luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan siitä, että kaupunki jatkuvasti tuhoaa luontoa kaavoitetuilla puisto- ulkoilu- ja virkistysalueilla. Tuhottua luontoa on usein mahdotonta palauttaa.

Lisätiedot:
Petri Mäkelä pj. 040-7546966
Marja Lukkaroinen 045-3434550

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , , , , , , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto