Kunnallisvaltuustoissa tehdään myös ympäristöpolitiikkaa

Vuoden 2012 kunnallisvaalien ehdokaslistat julkaistiin syyskuun loppupuolella. Riihimäen kaupunginvaltuuston 43 valtuustopaikkaa tavoittelee 217 ehdokasta, ja Hausjärvellä 35-henkinen kunnanvaltuusto valitaan 80 ehdokkaan joukosta. 28.10. selviää, ketkä ovat vastuussa paikallistason päätöksenteosta kaupungeissa ja kunnissa seuraavien neljän vuoden ajan.

Lokakuun vaalien isoimmaksi teemaksi näyttäisi nousseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kunnissa. Huoli esimerkiksi lastensuojelun tilasta ja nuorten syrjäytymisestä on ollut vahvasti läsnä syksyn yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja näiden teemojen nouseminen on tuonut esille tarpeen poliittisille päätöksille lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvät teemat ovat näkyneet sekä yksittäisten ehdokkaiden että puolueiden Riihimäen paikallisyhdistysten vaaliohjelmissa melko heikosti. Ympäristöpolitiikkaa käsitellään vaaliohjelmissa muutamalla lauseella, eikä kannanottoja esimerkiksi lähiluonnon suojelemisen, kunnan energiankulutuksen vähentämisen, ympäristökasvatuksen tai ympäristönäkökulmat huomioivan kaavoittamisen puolesta juurikaan löydy. Tämä on sääli, sillä kunnallisvaltuustoissa tehdään myös ympäristöpolitiikkaa.

Yksittäisten kansalaisten kannalta kunnallisvaalit ovat vaaleista tärkeimmät, sillä kunnallisvaltuustoissa tehdyt päätökset ohjaavat koko kunnan kehitystä ja vaikuttavat näin ollen suoraan kuntalaisten asuinympäristöön. Ei siis ole yhdentekevää, ketkä päättävät tulevaisuudessa kaupunkimme sosiaali- ja terveyspalveluista, kouluista ja päiväkodeista, kulttuuritarjonnasta, liikenteestä ja rakentamisesta.

Myöskään ympäristönäkökulmia ei tule unohtaa. Kunnallisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, miltä lähiluontomme tulee tulevaisuudessa näyttämään. Riihimäen ja Hausjärven kunnallisvaaliehdokkaiden ajatuksiin luonnon- ja ympäristönsuojelun tilasta kunnissa voi käydä tutustumassa Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kunnallisvaalisivuilla. Vastuunkanto ympäristöstä on myös vastuunkantoa tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.

Vuodenvaihteessa uudet kunnallisvaltuutetut aloittavat nelivuotiskautensa. Toivottavasti toimikaudella 2013 – 2016 valtuustoissa tehdään sekä ihmisten että ympäristön kannalta vastuullisia päätöksiä.

Subscribe / Share

Article by Maija Talja

Authors bio is coming up shortly.
Maija Talja tagged this post with: , , Read 1 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto