Luonnonsuojeluyhdistys toteuttaa koulumetsäkyselyn Riihimäellä ja Hausjärvellä

Koulujen ja päiväkotien tuntumassa sijaitsevat metsät ovat lapsille ja nuorille tärkeitä liikunta- ja leikkiympäristöjä. Myös oppimistulokset paranevat, kun lapset pääsevät ulos oppimaan. Melkein kaikkien aineiden oppitunteja voi pitää ulkona.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys toteuttaa koulumetsäkyselyn yhteistyössä Riihimäen ja Hausjärven kuntien kanssa seudun kouluille ja päiväkodeille.

Kyselyllä kartoitetaan metsiä, joita koulut ja päiväkodit käyttävät sekä metsien käyttömuotoja ja metsiä koskevia toiveita.

Tulokset tarjoavat tietoa kunnan maankäytön suunnitteluun sekä tietopankin kuntien ympäristötoimille arvokkaiksi koetuista koulumetsistä.

Riihimäen yhdistyksen kyselyyn linkittyy valtakunnallinen Suomen luonnonsuojeluliiton vetämä Koulumetsät arvoonsa -hanke, jossa tavoitteena on laatia hyvän koulumetsän kriteerit ja arvonimi vuoteen 2014 mennessä.

Koulumetsät arvoonsa on Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelmaan (METSO) kuuluva yhteistoimintaverkostohanke, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Kuntaliitto, Luonto-Liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Biologian ja maantieteen opettajien liitto ja Suomen Latu.

Hankkeen ohjausryhmässä on Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä Tarja Heikkonen, joka toimii myös Riihimäen yhdistyksen kyselyn tulosten kokoajana ja yhdyshenkilönä.

Lisätietoja Riihimäen kyselystä: Tarja Heikkonen, varapuheenjohtaja, Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys, p. 050 347 0151, heikkonen.tarja[at]gmail.com

Lisätietoja Koulumetsät arvoonsa -hankkeesta: Virpi Sahi, MMM, koulumetsäkoordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 046 6000 599, virpi.sahi[at]sll.fi

”Koulumetsät arvoonsa” METSO yhteistoimintaverkostohanke 2012-2013
Koulumetsät Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla
Kuntaliitto mukana Koulumetsät arvoonsa -hankkeessa

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , , , , Read 168 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto