Mielipide Peltosaaren yleissuunnitelmaan

Lataa pdf:nä: 2011-03-02 Mielipide Peltosaaren kaavasta

Mielipide Peltosaaren yleissuunnitelmaan

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys ei pidä suotavana H.J.Elomaankadun varren meluvallin poistamista rakentamisen tieltä. Vallilla kasvaa mäntyjä ja lehtikuusia ja sen läpi kulkee kävelyreitti. Kaupunkialueen puustoisia alueita tulee vaalia tärkeinä viheralueina, jotka parantavat asumisalueiden viihtyvyyttä ja ilmanlaatua.

Bad Segebergin puiston alue on ilahduttavasti jätetty viheraluekäyttöön. Alueen runsaat ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat raidat tulisi huomioida suunnittelussa. Myöskään liialla reitistöjen rakentamisella ei pidä pilata alueen luontoarvoja.

Peltosaari on tulvavaara-aluetta. Tämän vuoksi on myönteistä, että suunnitelmassa on varauduttu usealla tavalla Vantaanjoen tulvimiseen. Varaus hulevesien viivytykselle ja keräämiselle on hyvä asia. Suunnitelmasta ei kuitenkaan selvinnyt miten ja mihin hulevedet johdetaan.

Koillispuiston lammen penkereen korottaminen estää joen tulvimisen asuntoalueelle. Lampi toimii entistä tehokkaammin hule- ja tulvavesien keräilypaikkana. Myös viemäritulvien estäminen on huomioitu ilahduttavasti kaivojen sulkuluukuilla ja purkuputkien takaiskuventtiileillä.

Riihimäellä 2.3.2012

Petri Mäkelä pj.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys

www.rsly.net

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto