Muistutus Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Lataa pdf:nä: 2012-02-17 – Muistutus Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Muistutus Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

”Koskien Riihimäen Kalmun alueen uutta asuntovaltaista aluetta Ar 819:
Hämeen liitto toteaa vastineessaan (3.10.2011) Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen esittämään mielipiteeseen (15.3.2011) seuraavaa: ”Kalmun suunta ja moottoritien länsipuoli mahdollistavat kaupungin maankäytön kehittymisen kasvun edellyttämällä tavalla. Riihimäen kaupunki on ilmaissut laatimallaan osayleiskaavalla tämän tarpeen olemassaolon.”Kaupungin päätöksestä ei kuitenkaan vallitse yksimielisyys. Hanketta on kritisoitu voimakkaasti osayleiskaavaprosessin aikana. Lisäksi on meneillään kuntauudistus, joka tulee vaikuttamaan Riihimäenkin maankäyttöön ja kaavoitukseen. Kalmun alueen laajenemissuunta ei ota näitä mahdollisia muutoksia huomioon.

Kalmun alueen valinnan taustalla on kaupungin laatima kasvusuuntavertailu. Missään ei ole kuitenkaan esitetty yksiselitteisiä kriteerejä sille miksi Kalmu olisi laajenemissuuntana paras mahdollinen. Ainoastaan kaupungin omistamien maa-alueiden koko puoltaa Kalmua.

Alue on selkeästi muusta yhdyskuntarakenteesta erillään ja sen myötä tuhoutuu huomattava määrä uhanalaista lahopuuvaltaista vanhaa metsää, jota yksityiset maanomistajat haluaisivat suojella.

Alue ei toteuta maakuntakaavan strategisia tavoitteita: ”Asumisen sijoituksessa tulee korostaa joukkoliikennettä tukevia, yhdyskuntataloudellisesti, ympäristönsuojelullisesti ja kulttuurisesti kestäviä ratkaisuja.”

Kalmun alueen asuntoalueen olemassaolo maakuntakaavassa tulisi arvioida uudelleen mikäli osayleiskaava kaatuu eri oikeusasteissa valitusten johdosta ja/tai kuntauudistus muuttaa kaupungin kehittämistarpeita.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Riihimäki 17.2.2012

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto