Eu:n vesipuitedirektiivin vaatimus edellyttää vesien seurantaohjelmaa

Uudenmaan Ely:n Jaana Marttila kertoi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin syyskokouksessa 12.11.  pintavesien seurantaohjelmasta vuosille 2009-2012.

Hydrologinen seuranta mittaa veden korkeudet ja virtaamat järvistä, joista ja pohjavesialueilta. Ely:llä on vain yksi pohjaveden mittauspaikka  Uudellamaalla. Siksi he toivovat tietoja toisten mittaajien tuloksista. Ravinnepitoisuudet kertovat paljon veden laadusta. Ely tutkii mm pH:n, kloridi, fluori, elohopea ja metallipitoisuuksia. Mittauksissa löytyy torjunta-aineita, liuottimia ja niiden hajoamistuotteita. Vantaanjoesta on löydetty diuronia, jota ei saisi olla lainkaan. Nyt etsitään alkulähdettä. Mistä sitä tulee. Tiedetään, että ainetta käytetään homeen estämiseen. Vesistä otetaan myös biologisia näytteitä. Kasviplankton. pohjaeläimet ja vesikasvit kertovat paljon veden laadusta.

Uhkatekijöina Jaana Marttila luetteli

  1. Rehevöitymisen, mikä johtuu maa-ja metsätalouden sekä puutarhojen lannoituksesta. Jätevedet, liikenne sekä maalla että merellä, kemikaalit, lääkeaineet, hormoonit,torjunta-aineet, liuottimet, pesuaineet ym pahentavat vesien tilannetta. Aineet eivät poistu tai hajoa jätevesien käsittelyssä.
  2. Asutus pilaa vesiä. Tiet ja yleensäkin maanpinnan rikkominen kuormittavat vesistöjä ja muuttavat luontoa monin tavoin.
  3. Kuivatus, ojitus, vesien johtaminen pois, vesistön siirto, uomat putkiin heikentävät vesien monimuotoisuutta.

Kyllä meillä vettä riittää Suomessa

Väittämä ei pidä täysin paikkkansa enää, jos otetaan huomioon veden laatu. Mitä siis olisi tehtävissä  Kysymys jätettiin Uudenmaan syyspiirikokousedustajien pohdittavaksi. Jaana Marttila antoi vinkkinä osallistumisen kuntien kaavoitukseen, ennaltaehkäisyyn ja suunnitteluun. Mitä vesien kunnostus käytännössä tarkoittaa? Suojeleeko soiden suojelu laajemmin vesiä? Onko meillä varaa ? Mitä maksaa tulevaisuudessa, jos ei suojella?

Näin muisteli kokousta Marja Riihimäellä sunnuntaina

Subscribe / Share

Article by Marja

Authors bio is coming up shortly.
Marja tagged this post with: , , , , , , , Read 1 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto