Vaalikoneiden ideologiat ja kysymyksenasettelut

Metsästäjäliiton vaalikone saa hiukset pystyyn. Kysymykset on muotoiltu niin, ettei järkevä ihminen voi vastata sen enempää kannattavansa kuin vastustavansakaan väitettä. Harhaanjohdetuksi tulevat yhtä hyvin vastaajat kuin lukijat.

Monelta varmasti jäävät lukuisat piiloväittämät ja taustaoletukset huomaamatta. Kummallista, että näin on käynyt Aamupostinkin kohdalla, sillä tänään saimme lukea lehdestä tiedotteen vaalikoneesta nasevalla otsikolla ”Ehdokkaat haluavat eroon susi- ja karhukeskittymistä”. Jäikö alkuperäinen kysymys lukematta? Ilmeisesti kyse kuitenkin on pelkästään Metsästäjäliiton tiedotteesta.

Väittämään ”Suurpetojen suojelu ei saa johtaa paikallisten ihmisten turvallisuutta ja elinkeinoja vaarantavien petokeskittymien syntymiseen.” on mahdoton vastata ellei halua hyväksyä tulkintaa, jonka mukaan petokeskittymät ovat väistämättä vaarallisia tai tulla leimatuksia ihmisten turvallisuudesta viis veisaavaksi. Tuleeko samalla leimatuksi suojelumyönteiseksi vai vastaiseksi? Kuka ottaa selvää?

Petokysymysten kohdalla kannattaa vilkaista myös Luonto-Liiton Susiryhmän vaalikyselyn tuloksia: Suurpetomyönteiset eduskuntaehdokkaat. Harmi, etteivät vastaajat ole Hämeen vaalipiiristä.

Otetaan pari muuta esimerkkiä: ”Vapaa metsästysoikeus valtion mailla paikallisille asukkaille Pohjois-Suomessa ja kansalaisille ulkosaaristossa on säilytettävä jatkossakin.” Millä tavalla Pohjois-Suomen ja ulkosaariston asukkaiden metsästysoikeudet vastaavat toisiaan? Miten vastata kysymykseen jos vastustaa ulkosaariston vapaata metsästysoikeutta ja varovaisesti puoltaa Pohjois-Suomen metsästysoikeuksia? Metsästäjäliiton vaalikone on täynnä vastaavia kysymyksiä, joihin vastaamalla tulee vahingossa hyväksyneeksi joukon taustaoletuksia ja -väittämiä.

Entäs tämä kysymys: ”Metsästyksen tulisi olla lähtökohtaisesti sallittua luonnonsuojelualueilla.” Lisäväittämänä esitetään: ”Mahdollinen metsästyksen rajoittaminen tulisi harkita tapauskohtaisesti alueen suojelutavoitteisiin perustuen.” Kumpaa väittämää vasten pitäisi mielipiteensä asettaa? Alempaan voisi vastata myöntävästi, mutta ylempi on täysin eri kaliiberin väittämä.

Vaalikoneista voi tietenkin lukea paljon kysyjän ideologiaa, mutta näin häikäilemättömän kysymysten ja väittämien yhteennaittamisen edessä ei tiedä itkeäkö vai nauraa. Näin luodaan haluttua metsästysjulkisuutta!

Subscribe / Share

Article by Petri

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja vuodesta 2010 lähtien. Vapaa-aikanaan Mäkelä rengastaa mm. petolintuja.
Petri tagged this post with: , , , Read 13 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto