Mielipide Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Lataa pdf:nä: 2011-3-15 Lausunto Kanta-Hämeen vaihemaakuntakaavaluonnoksesta
Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan luonnos

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Tammistontie 4 B 10
11130 Riihimäki
petri.m.makela (at) gmail.com
www.sll.fi/riihimaki

Mielipide Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Alue- ja yhdyskuntarakenne

Riihimäen Kalmun alueen rakennettava uusi asuntovaltainen alue (Ar 819) ei tue tavoitetta rakentaa tiiviisti eheää ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Alue on etäällä kaupungin keskustasta, ja on siten omiaan heikentämään keskustan asemaa ja kehittymistä. Asiointiliikenne perustuu pitkälle henkilöautolla liikkumiseen. Aluetta koskevasta osayleiskaavasta ei ole tehty kaupungin valtuuston päätöstä. Lisäksi alueella olevista metsäkohteista on meneillään suojelualuehakemukset Hämeen Ely -keskukseen. Alueen Ar-varaus tulisi sovittaa meneillään olevan osayleiskaavaprosessin lopulliseen päätökseen.

Viheryhteydet

Riihimäen ja Hyvinkään välille on merkitty Monnin kohdalle yksi itä-länsisuuntainen viheryhteys. Tämän lisäksi on merkittävä ainakin toinen viheryhteys pohjoisemmaksi. Sijainniltaan sopiva paikka olisi esimerkiksi kohta, jossa Rajalantie ylittää rautatien. Korkeuserot ja osin avohakattu maisema tuovat haasteensa. Ongelmaan auttaa pitkäjänteinen valmistelu ja suunnittelu.

Liikenne – Riihimäen läntinen sisääntulotie kt 54 (Kormu)-vt 3 (Herajoki)

Varaus tulee poistaa maakuntakaavasta seuraavista syistä:

Tie kulkee Riihimäen I-luokan pohjavesialueen halki (ks. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=73375 ja http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RmkYmp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Liite%201.pdf)

Tien tarpeellisuutta ei ole osoitettu, ja sille on vaihtoehtoja, esim. Sipiläntie.

Tie pirstoo sekä luonnon että virkistyskäytön kannalta arvokkaita metsäalueita ja maisemakuvaa. Tielinjoja on jo nyt Riihimäen länsipuolella runsaasti.

Tie vaarantaa Epranojaa, jossa on alkuperäinen taimenkanta.

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Riihimäki 15.3.2011

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto