Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnista yleisötilaisuus to 24.2. klo18

Teeri on arvioitu silmälläpidettäväksi. Kuva: Juha Mälkönen

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys järjestää torstaina 24.2. klo 18 Riihimäen kansalaisopistolla kaikille avoimen yleisötilaisuuden, jossa käsitellään tuoretta Suomen lajien uhanalaisuusarviota sekä esitetään upeita valokuvia uhanalaisista lajeista.Yleisötilaisuuden jälkeen pidetään yhdistyksen kevätkokous.

Lajien uhanalaisuuden arviointi tuottaa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja sen perusteella voidaan ohjata toimia, joilla lajeja ja niiden elinympäristöjä suojellaan. Suomen lajiston uhanalaisuutta on nyt arvioitu neljännen kerran ja arvioinnin tulokset julkistettiin joulukuun alussa jolloin ilmestyi kirja ”Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010”.

Suomen lajien uhanalaisuutta ja siinä tapahtuneita muutoksia esittelee arvioinnin ohjausryhmään ja Punaisen kirjan toimituskuntaan kuulunut vanhempi tutkija Ilpo Mannerkoski Suomen ympäristökeskuksesta. Valokuvia nähdään Juha Mälköseltä, Petri Uroselta, Esko Rantaselta ja Martti Rajamäeltä.

Linkki punaiseen kirjaan:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371160&lan=fi&clan=fi
Linkki punaiseen listaan 2010:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=375287&lan=FI

Lisätiedot
Petri Mäkelä
puheenjohtaja
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
www.sll.fi/riihimaki
040-754 6966

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto