Marja Lukkaroinen: Kosteikko vähentää kuormitusta

Kosteikossa hidastetaan hulevesien virtausta. jolloin veden mukana kulkeutuvat hiukkaset laskeutuvat pohjalle. Hiukkasten mukana ravinteet ja epäpuhtaudet saostuvat pohjalle. Vesikasvit puolestaan sitovat hulevesien ravinteita ja hidastavat veden virtaamista.

Osmankäämiä Peltosaaressa. Kuva: Tarja Heikkonen

Osmankäämiä Peltosaaressa. Kuva: Tarja Heikkonen

Kosteikot rikastuttavat ympäristöään monipuolisuudellaan niin kasvi- kuin eläinkuntaakin. Kun kosteikoille luodaan edellytykset, kasvillisuus leviää sinne itsestään. Mutta istuttamalla perhoskasveja voidaan kukkien ohella nauttia myös perhosten väriloistosta.

Riihimäellä on erinomaiset mahdollisuudet luoda kosteikkopuistoja. Kaupunki on rakentunut vedenjakoalueelle. Täällä on luonnostaa soita. Ongelmana on tulva runsaiden sateiden aikana sekä sadevesiviemäröinnin puutteellisuus. Riihimäen jäteveden puhdistuslaitokselta pääsee ylivirtauksia Vantaanjokeen. Kaupungilla on edessään suuret investoinnit sadeveden viemäröintiin ja puhdistuslaitoksen tehostamiseen. Kosteikkojen rakentaminen voisi jossain määrin keventää hulevesien käsittelyä. Hulevesien hallinta ei vaadi kallista ja hienoa tekniikkaa.

Siksi luonnonsuojeluyhdistys on sopinut audienssin tekniseen virastoon ja yritämme suositella kosteikkojen rakentamista Vantaanjoen suojeluun, tulvien ehkäisyyn ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Peltosaarta rakennettaessa 1970- 80-luvulla alueelle syntyi ihan vahingossa kosteikko, kun maa-ainesta läjitettäessä radan varteen veden virtaus Vantaaseen estyi. Aluetta ei ole asemakaavoitettu kosteikoksi, mutta se toimii ulkoilu ja virkistysalueena. Luonnonsuojeluyhdistys on rakentanut sinne luontopolun ja ylläpitää sitä. Aluetta ei tule enää käyttää maankaatopaikkana, vaan säilyttää ja ehostaa kosteikkopuistona.

Kun Vahteristoon perustettiin kaupungin ensimmäinen suojelualue, sinne suunniteltiin kosteikkoidealla mutkitteleva oja jarruttamaan hulevesien virtausta Vantaanjokeen. Toteutus oli suora, syvä oja. Joten vedet hulahtavat entistä nopeammin Vantaaseen. Asia pitää korjata suunnitelman mukaiseksi.

Palaamme asiaan, kun neuvottelu on pidetty.

Takaisin jäsenkirjeeseen…

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , , Read 168 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto