OTSOLANMÄKI – lähimetsä sanoin ja kuvin

Otsolanmäki on pienehkö metsikkö taajama-alueen keskellä, lähiasukkaiden ja päiväkotilaisten suosima virkistysalue, lintujen, oravien ja hyönteisten elinympäristö – ja rakentamisuhan alainen! Otsolanmäen kohtalo on tänä syksynä Riihimäen valtuuston käsissä. Luonnonsuojeluyhdistyksen keräämään adressiin kertyi 399 nimeä puistometsän säilyttämisen puolesta.

Yoldianmeren saari. Kuva: Seppo Salli

Otsolanmäellä on geologista ja historiallista arvoa. Paljas huippu on ollut muinaisen Yoldianmeren ylimmän rantavaiheen aikana 9500 vuotta sitten saari.

Metsän antimia. Kuva: Seppo Salli

Otsolanmäki on erilaisten elinympäristöjen mosaiikki, jossa kohtaavat sekä luontaiset että ihmistoiminnan vaikutuksesta syntyneet maisemanpiirteet. Alueella on suuria mäntyjä ja kuusia, jotka alkavat käydä harvinaisiksi jo taajama-alueen ulkopuolisissakin metsissä. Alueelta löytyy yhtä hyvin mustikoita kuin sieniäkin. Lintuja pesii jopa 22 lajia, mikä on pienehkössä kaupunkimetsässä hyvin. Ainoina miinuksina on puuston tasaikäisyys ja kerroksellisuuden puuttuminen. Nämä haavat aika kuitenkin korjaa mikäli hoitotoimenpiteissä puutteet osataan ottaa huomioon. Luonnonsuojelu on katsottava tulevaisuuteen eikä menneisyyteen!

Männikköä. Kuva: Seppo Salli

Jokainen metsissä kulkeva tietää alitajuisesti saman mikä ekologiassa tieteellisemmin on osoitettu: monimuotoisuus ja lajimäärät putoavat alueiden pienennyttyä. Voi olla, ettei rakentamisen jälkeen alueella pesi kuin puolet lintulajeista ja lisääntyvä kulutus veisi lopulta vähätkin jäljelle jääneistä kasveista.

Maisemanpiirteiden moninaisuutta. Kuva: Seppo Salli

Otsolanmäki kaupunkilaisten lähivirkistyskohteena on hyvä esimerkki luonnonsuojelun ja ihmisten hyvinvoinnin kanssakäymisestä. Runsaasti kuluneet polut kertovat, että ainakin paikalliset asukkaat ovat löytäneet metsän ja käyttävät sitä virkistymiseen. Kaupungin toisella syrjällä asuville tuskin edes paikan nimi on tuttu. Vaikka nämä kuvat ja sanat kertovakin Otsolanmäestä, voidaan ne sijoittaa minkä tahansa asuinalueen lähimetsiin, jotka ovat tuttuja vain paikallisille. Ne ovat näkymättömiä ulkopuolisille, mutta silti olemassa olevia ja arvokkaita.

Koivun pahka Kuva: Petri Mäkelä

Voi olla, että kaupunki tarvitsee Otsolanmäen kokoisen alan uutta rakennus maata. Otsolanmäen kohdalla rakentaminen kuitenkin aiheuttaisi peruuttamattomat maisemalliset ja virkistykselliset vahingot, jotka eivät hyvällä tahdollakaan enää palaa!

Metsän herkkyyttä. Kuva: Petri Mäkelä

Taajamien lähimetsillä ei ole pelkästään maisemallista arvoa, vaan myös historiallista, luonnonsuojelullista ja opetuksellista arvoa. Lisäksi ne toimivat sekä näkö-, että melusuojina. Useimmille kaupunkilaisille lähiluonto tarjoaa ainoan kosketuksen rakentamattomaan luontoon. Otsolanmäki muiden kaupungin ytimessä olevien luontokohteiden muassa on paikka, jossa pääsee seuraamaan luonnon omimpia prosesseja, kasvua ja kehitystä, metsän olioiden elämää. Lasten kestävän ympäristökasvatuksen elinehto on tällaisen mahdollisuuden turvaaminen. Valtuuston esittämä kaavapäätös heikentäisi kaikkia näitä arvoja verrattuna siihen, että alue muodostetaan yhdistyksen kannan mukaisesti ns. VL- eli lähivirkistysalueeksi.

Katso Otsolanmäen sijainti
Otsolanmäen asemakaavamuutos kaupungin kotisivuilla

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , Read 169 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto