”Luonto kulttuurissa – Kulttuuri luonnossa”-Valokuvakilpailun voittajat on julkistettu!

Kilpailuun osallistui 30 kuvaaja ja kuvia tuli yli 100. Kilpailun teemaa tarkasteltiin ja tulokset julkistettiin maanantaina 22.10 Riihimäen kansalaisopiston juhlasalissa luonnonsuojeluyhdistyksen syyskokousta edeltäneessä tilaisuudessa.

Pensastasku Kuva: Petri Uronen

Tarkoituksena oli löytää kuviin kohteita, joissa näkyy luonnon ja kulttuurin sekoittuminen. Aihe oli haastava, vaikka periaatteessa kohteita on kaikkialla. Tietyllä tavalla rajattuina jne. kuvat alkavat helposti muistuttaa perinteistä luontokuvaa, jossa inhimillinen vaikutus kohteesta on pyritty häivyttämään. Tällöin periaatteessa uusinnetaan kulttuurin ja luonnon välistä keinotekoista rajaa tuottamalla kuvia, jotka luovat illuusion puhtaasta luonnosta, johon ihminen ei ole vaikuttanut. Kilpailun tarkoitus oli päinvastainen. Se pyrki herättämään huomiota siihen, miten erottamattomasti luonto ja kulttuuri vaikuttavat toisiinsa monilla eri tasoilla.

Hämähäkki rakennetussa ympäristössä. Kuva: Anne Malinen

Haastavuudesta huolimatta teemaan sopivia kuvia tuli mukavasti, ja monet niistä olivat oivaltavia. Esteettisesti korkeatasoiset kuvat kuitenkin erottuivat tuomariston mielestä selkeästi joukosta. Tuomaristossa toimivat Heidi Manninen (AFIAP), Petri Mäkelä ja Tarja Heikkonen.

Petri Uronen ottamanvoittajakuvan hallittu värimaailma ja sommittelu sekä rauhallisuus tekivät yksimielisen vaikutuksen tuomaristoon. Kuvan pensastasku on hyvä esimerkki siitä, miten kulttuurin muokkaama ympäristö on elinehto tietyille lajeille.

Varpushaukka aidalla. Kuva: Martti Rajamäki

Hakamaa. Kuva: Marketta Pekkarinen-Kouki

Anne Malisen kuva (2.sija) tuo esille perspektiivien moninaisuuden. Kuva etualalla on hämähäkki verkossa ja taustalla hahmottuu rakennettu ympäristö. Myös mikrotasolla tapahtuu luonnon ja kulttuurin välillä vuorovaikutusta ja sekoittumista.

Martti Rajamäen kuva (3.sija) varpushaukasta pihapiirissä tuo esille miten kaupungit ja taajamatkin voivat tarjoavat vaikkapa saalistamismahdollisuuksia. Merkityksellistä esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta onkin ymmärtää millaisia rakentavia ja tuhoisia mahdollisuuksia luonnon ja kulttuurin sekoittuminen ja vuorovaikutus kullakin hetkellä ja kussakin tilanteessa tarjoaa – ei luonnon tai kulttuurin olemuksellinen julistaminen hyväksi tai pahaksi.

Voittajien lisäksi kunniamaininnan sai Marketta Pekkarinen-Kouki kuvallaan metsähakamaasta.

Lisätietoja:
Petri Mäkelä
Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen sihteeri

Subscribe / Share

Article by Luonnonsuojeluyhdistys

Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys
Luonnonsuojeluyhdistys tagged this post with: , Read 168 articles by

Comments are closed

RIIHIMÄEN SEUDUN LUONNONSUOJELUYHDISTYS on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys ja kuuluu Uudenmaan piiriin. Yhdistys toimii Riihimäellä ja Hausjärvellä. >>Jäsenkirjeet >>Toimintasuunnitelma 2016 >>Säännöt

Arkisto